Holowanie nigdy nie jest proste

holNiejedna osoba przekonała się o tym, iż holowanie wcale nie jest proste a tym bardziej w sytuacji gdy uczestniczą w nim dwa pojazdy, z których jeden jest niesprawny ewentualnie uległ awarii. Oczywiście zawsze holowanie poprzedzone jest przygotowaniem obu samochodów do transportu, wykorzystania liny oraz haków holowniczych a tym bardziej oznakowania ich tak aby inny kierowcy widzieli oba pojazdy. Dostosowanie prędkości oraz zachowanie odpowiednich odległości, to najważniejsze o czym należy pamiętać, dzięki czemu holowanie odbędzie się w bezpieczny co do tego sposób. Jak wspomniano powyżej kierowca pierwszego pojazdu musi dostosować prędkość do każdego manewru a co za tym idzie natężenia ruchu jakie panuje na drodze, z uwzględnieniem innych jej uczestników tak aby im nie kolidować. Niestety ogromne znaczenie ma również posiadanie odpowiednich umiejętności, a co najważniejsze dysponowanie odpowiednim doświadczeniem jakie w przypadku holowania jest niezbędne do prawidłowego jego wykonania.