Podstawowe cele największych producentów samochodów osobowych

28Jakie podstawowe i najważniejsze cele postawili sobie na najbliższe lata, najwięksi producenci samochodów osobowych? Oczywiście przede wszystkim zwiększenie przychodów oraz wyników finansowych, jednocześnie sprzedaży aut na wielu rynkach zbytu a co najważniejsze stabilizacja i adekwatny rozwój. Pewnie, że większość producentów samochodów osobowych ma ściśle i jasno sprecyzowaną strategię działania, posiada odpowiednie predyspozycje oraz zaplecze jakie w tym aspekcie może wykorzystać. Warto także dodać, że większość producentów samochodów osobowych oscyluje wokół najnowszych technologii, chociażby hybrydowej choć nie jest to jedyna ciekawa i innowacyjna koncepcja. Kryzys gospodarczy bardzo mocno odczuli również producenci samochodów osobowych, zanotowali straty jakie teraz starają się odrobić, z drugiej jednak strony nie zapominajmy, iż niektóre koncerny i tak nie musiały się o nic martwić, gdyż otrzymały odpowiednie co do tego wsparcie. Trudno powiedzieć coś więcej o konkretnych planach, wielu producentów samochodów osobowych utrzymuje je bowiem w tajemnicy przed konkurencją.